Kenmerken van de starterslening

Om meer inzicht te geven in de mogelijkheden met betrekking tot de hypotheek voor een starter zullen hieronder enkele aspecten ervan nader worden toegelicht.

• Het eerste verschil met een starterhypotheek ten opzichte van andere hypotheken is dat het te lenen hypotheekbedrag niet uitsluitend wordt gebaseerd op het huidige inkomen.

• Een aspect dat aan de starterhypotheek verbonden is, dat niet alleen het huidige inkomen van belang is, maar vooral het te verwachten toekomstige inkomen een rol speelt.

• Een ander verschil van de hypotheek voor een starter in vergelijking met een doorsnee hypotheek is dat er juist meer geleend wordt dan op basis van het inkomen mogelijk is met als doel het extra deel te gebruiken om een deel van de maanlasten mee af te lossen.

• Een van de kenmerken van een starterhypotheek is dat het vaak een hoge aflossingsvrije hypotheek betreft met als voordeel dat de netto hypotheeklasten laag kunnen blijven.

• Een aspect dat aan een aflossingsvrije hypotheek voor een starter verbonden kan zijn is dat de aflossingsvrije termijn op 7 jaar wordt gesteld, waarna de hypotheekvorm zal veranderen en er wel aflossing op de hypotheekschuld plaats kan vinden door opbouw.

• Er zijn hypotheekaanbieders die bepaalde eisen stellen aan de starter, zoals een vereist minimum diploma en een leeftijdseis, maar dit verschilt per hypotheekaanbieder. Het advies is dan ook zoveel mogelijk hypotheekaanbieders met elkaar te vergelijken.

geld