Startershypotheek

Voor het afsluiten van een startershypotheek is het net als bij het afsluiten van een andere hypotheekvorm van belang dat u zoek gaat naar de meest gunstige voorwaarden. Een van de aanbieders die zich onder meer richt op de starter is de bank.

Er zijn meerdere banken en dus is er genoeg keuzemogelijkheid om via de bank als starter een hypotheek te nemen. Het ligt natuurlijk voor de hand om bij uw eigen bank te informeren naar de mogelijkheid van een hypotheek voor een starter en dat is ook een prima beginpunt.

Als starter naar de eigen bank voor een hypotheek

Hypotheek

De eerste mogelijkheid als starter voor een hypotheek is naar de eigen bank te gaan en daar te informeren wat de mogelijkheden zijn voor het afsluiten van een startershypotheek. Het voordeel hiervan is dat u uitgebreid geïnformeerd en geadviseerd wordt en eventueel een offerte mee kunt krijgen. Vervolgens is het wel raadzaam om ook bij een andere bank dan uw eigen bank te gaan informeren, want er bestaan nogal verschillende voorwaarden tussen de banken die hypotheken aanbieden voor starters. Voor algemene informatie met betrekking tot de hypotheek voor starters kunt u ook nog naar de onafhankelijke hypotheekadviseur stappen.

Aandachtspunten bij de startershypotheek

• Het grootste verschil tussen een hypotheek voor een starter bij de bank met andere hypotheken is dat het hypotheekbedrag niet alleen gebaseerd wordt op het inkomen dat in het heden verdiend wordt, maar dat er ook naar de toekomstige mogelijkheden wordt gekeken. In het begin van de loopbaan zal het inkomen over het algemeen lager zijn dan als men al langer op de arbeidsmarkt werkzaam is. Op dit uitgangspunt is de startershypotheek van de bank dan ook gebaseerd.
• Van belang voor een starter is dat de netto maandelijkse hypotheeklasten zo laag mogelijk blijven en daarom wordt er veelal gebruik gemaakt van de aflossingsvrije hypotheek die gedurende de eerste jaren van de hypotheek toegepast kan worden.
• Een ander aspect van de startershypotheek is dat het bedrag dat geleend kan worden bij de bank hoger kan liggen dan de executiewaarde van de woning.
• Een bank kan net als andere hypotheekaanbieders verschillende voorwaarden stellen aan de hypotheek voor een starter, waarbij men kan denken aan een leeftijdsgrens, maar ook aan het diploma dat men heeft behaald.