Informatie over een startershypotheek

Bij het zetten van de eerste stappen op de woningmarkt en zoekende naar een hypotheek komen veel starters bedrogen uit. Door dat het simpelweg op basis van het huidige inkomen onmogelijk is om dat hypotheekbedrag te verkrijgen dat nodig is voor de aanschaf van de gewenste woning.
Aangezien de woningprijzen gemiddeld genomen over de afgelopen jaren ook nog eens zijn gestegen is het voor de starter steeds moeilijker geworden om een woning te kopen. In dat kader zijn er dan ook meerdere hypotheekaanbieders die deze starters tegemoet komen en een startershypotheek kunnen verstrekken. Een startershypotheek verschilt in een aantal opzichten van een gemiddelde hypotheek.

Wanneer u een startershypotheek wilt


Allereerst is het belangrijk om alle mogelijkheden te benutten om informatie en advies te verzamelen, zodat u te weten komt wat de voorwaarden voor een startershypotheek bij de diverse kredietaanbieders zijn. Deze voorwaarden kunnen namelijk nogal uiteenlopen en elke hypotheekaanbieder heeft dan ook zijn eigen voorwaarden met betrekking tot de startershypotheek. U kunt hiervoor natuurlijk een hypotheekadviseur inschakelen, maar via internet is het vrij eenvoudig om zelf de verschillen te ontdekken en daaruit een conclusie te trekken. Een combinatie is ook mogelijk door van beide opties gebruik te maken.

Kenmerken van de startershypotheek
Om duidelijkheid te creëren in de betekenis van de startershypotheek en de verschillen met andere hypotheken zullen hieronder een aantal kenmerken nader worden toegelicht.
• Een van de opvallendste verschillen van een startershypotheek in vergelijking met andere vormen is dat er meer dan 100 procent van de executiewaarde van het huis beschikbaar kan worden gesteld als hypotheekbedrag.
• Een ander belangrijk aspect van de startershypotheek is dat er niet alleen naar het heden wordt gekeken met betrekking tot het inkomen, maar ook naar de toekomst. De hypotheekaanbieders gaan er bij een startershypotheek vanuit dat er in de toekomst meer verdiend zal worden.
• Aangezien het voor een starter belangrijk is dat de hypotheeklasten per maand in het begin zo laag mogelijk zijn wordt vaak gekozen voor een aflossingsvrije hypotheek. Bij deze vorm van startershypotheek hoeft er namelijk slechts rente te worden betaald en geen aflossing op de hypotheek.
• Ook voor het aanvragen van een startershypotheek wordt altijd geadviseerd om het niet bij een offerte te houden, maar meerdere offertes voor een startershypotheek te bemachtigen.